ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՍԱՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ

2019 թ. օգոստոսի 6-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ԵՍԱՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆԻ «ՀԱՅ ԲՈՒՐԺՈՒԱԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒԸ ԹԻՖԼԻՍԻ ՆԱՀԱՆԳՈՒՄ 1846-1917 ԹԹ.» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Խորհրդային Հայաստանի հիմնահարցերին։

Ս. թ. հունիսի 24-֊ին Խ. Աբովյանի անվան Հայկական մանկավարժական համալսարանում մեկնարկեց «Հայաստանը 1920-1990 թթ.» գիտաժողովը՝ հանրապետության տարբեր գիտակրթական հաստատությունների մասնագետների մասնակցությամբ:

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ

2019 թ. հուլիսի 30-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ  «ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 1912-1922 ԹԹ.» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ

2019 թ. հուլիսի 30-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏԻ «ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑՔԸ (ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

ՍԴՀԿ ԿՎ նախկին անդամ Վազգեն Կալթակճյանի արձագանքը Տխրունիականների գործողությունների կապակցությամբ

Պատվավոր դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Մելքոնյան,

Ինձ համար շատ մտահոգիչ է դիտել Պատմության ինստիտուտի առջև կատարած բողոքի ցույցի տեսանյութը, որը կազմակերպվել է «Տխրունի» ուսանողական-երիտասարդական միության կողից:

Հնչակյան կուսակցության պատմության մասնագետ Աբել քահանա Մանուկյանի արձագանքը Տխրունիականների գործողությունների կապակցությամբ

Մեծայարգ Պրն․ Մելքոնեան,

Երէկուայ ՍԴՀԿ "Տխրունի" ուսանողական-երիտասարդական միութեան կողմէ ԳԱԱ Պատմ․ Ինստիտուտի շէնքին առջեւ կատարած բողոքի ցոյցը անընդունելի ըլլալու չափանիշի մը սահմաններէն դուրս կը գտնուի։ Բոլոր չարութիւններուն մայրը տգիտութիւնն է, պիտի ըսէր մեր դասական մատենագրութիւնը։ Գռեհկութիւնն ալ բաղադրիչներէն մին է այս տգիտութեան։ Հիմա, որ ամէն ոք Աստուածաշունչը թեւին տակ դնելով հաւատք կը ծախէ, նոյնպէս պատմագիտութեան մէջ ամէն ոտաբոբիկ անձ հրապարակ դուրս եկած պատմութիւն կ'ուսուցանէ։ Ասոնց հասցէին մեր մեծն Տաթեւացին պիտի ըսէր․ "Որ ոչ գիտէ. եւ գիտէ որ ոչ գիտէ, բայց սնափառ հպարտութեամբն լլկի եւ յանդգնի խօսիլ զոր ո՛չ գիտէ։ Այսպիսինտգէտ եւ լիրբ է. փախիր ի նմանէ ճշմարիտ"։

Ա. Բակունցի 120-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

Ս. թ. հունիսի 14-ին Գորիսում տեղի ունեցավ հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված մեծանուն արձակագիր Ակսել Բակունցի ծննդյան 120-ամյակին, որը կազմակերպել էր Գորիսի պետական համալսարանը: