ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինտիտուտի 2020 թվականի առաջին կիսամյակի գիտական գործունեության արդյունքների մասին հաշվետվություն

ՀՈւՆԻՍԻ 4-ԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՀՀ ԳԱԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ՝ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՏՆՕՐԵՆ Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ և ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ Կ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ, ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ Հ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ:

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ՝

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ

2.ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ:

 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինտիտուտի 2020 թվականի առաջին կիսամյակի գիտական գործունեության արդյունքների մասին հաշվետվություն

ՄԱՅԻՍԻ 26-ԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՀՀ ԳԱԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ՝ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՏՆՕՐԵՆ Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ և ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ Կ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ, ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ Հ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ:

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ՝

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ

2.ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ:

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինտիտուտի 2020 թվականի առաջին կիսամյակի գիտական գործունեության արդյունքների մասին հաշվետվություն


ՄԱՅԻՍԻ 26-ԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՀՀ ԳԱԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ՝ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՏՆՕՐԵՆ Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ և ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ Կ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ, ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ Հ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ:

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ՝

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ

2.ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ:

ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ

ՍՈւՅՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 21-ԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ:

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ՝

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ

2. Մ.ԳԱՆԴԻԻ ԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԵՐևԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ «ԻՄ ՔԱՅԼԸ» ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԱՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ ՏՆՕՐԵՆ Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԴԻՄՈՒՄ-ՆԱՄԱԿԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ: