Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

Համագործակցության հերթական պայմանագրի կնքում

Դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտը հյուրընկալել էր ՌԴ Հարավային դաշնային համալսարանի (ՀԴՀ) պատմության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի տնօրեն, պրոֆեսոր Մարիա Պոնամարյովան և արտասահմանյան երկրների պատմության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ Օկսանա Կարնաուխովային: Կնքվեց համագործակցության պայմանագիր ՀԴՀ-ի և ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի միջև:

Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

Ժողովածուն ներառում է Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի (երրորդ) Հանրապետության հռչակման 30–ամյակին նվիրված, 2021 թվականի սեպտեմբերին Ստեփանակերտում ու Երևանում կայացած միջազգային գիտաժողովի զեկուցումները և հաղորդումները (ծավալը՝ 391 էջ)։ Դրանք նվիրված են Արցախի պետականության պատմության հիմնահարցերին, Արցախի Հանրապետության վարչաքաղաքական դրությանը, պաշտպանական–անվտանգային հարցերին, Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման միջազգային–իրավական հնարավորություններին, Արցախի պատմության ադրբեջանական խեղաթյուրումների դեմ պայքարի հարցերին։

Ժողովածուն հրատարակության են երաշխավորել ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի և Արցախի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդները։ Խմբագիրներն են՝ պ. գ. թ․, դոցենտ Մելանյա Բալայանը և պ. գ. թ., դոցենտ Լիլիթ Հովհաննիսյանը։ Աշխատության տպագրությունն իրականացրել է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտը։

Տարեկան հաշվետու ժողով

Դեկտեմբերի 5-ին կայացավ ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տարեկան հաշվետու ժողովը: Տնօրեն Ա. Մելքոնյանը ներկայացրեց ինստիտուտի 2022 թ. կատարած աշխատանքը: Նա նշեց, որ թեպետ տարեց-տարի նվազել է աշխատակիցների թիվը, սակայն աշխատանքի արդյունավետությունն աճել է: Տարեկան 220-ից ավելի հրապարակումներ ունենալու ավանդույթը պահպանվել է, ընդ որում մոտ 10 տարում օտար լեզուներով գիտական հրապարակումների թիվը 11 %-ից աճել է մինչև  32 %-ի: Կտրուկ աճել է նաև գիտական համագործակցությունը այլ երկրների ու հայաստանյան գիտաուսումնական հաստատությունների հետ: Ընթացիկ տարում տեղի ունեցած բազմաթիվ գիտաժողովների շարքում 3-ի կազմակերպիչներից է եղել ինստիտուտը, որոնք անցկացվել են ՌԴ տարբեր քաղաքներում: Ընթացիկ տարում համագործակցության պայմանագրեր են կնքվել Վրաստանի և ՌԴ 3 հաստատությունների հետ: 35 աշխատակիցներ համատեղությամբ աշխատում են հանրապետության 36 հաստատություններում: Ելույթ ունեցողները՝ փոխտնօրեն Կ. Խաչատրյանը, բաժնի վարիչներ Ա. Խառատյանը, Ռ. Սահակյանը, Գ. Վարդումյանը, Ա. Մարուքյանը, Գ. Ստեփանյանը, պ.գ.դ. Գ. Մախմուրյանը, Երիտասարդ պատմաբանների խորհրդի նախագահ Վ. Սարգսյանը և ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար Յու Սուվարյանը բարձր գնահատեցին ինստիտուտի կատարած աշխատանքը: Սուր քննադատություն հնչեց հաճախակի շրջանառվող՝ ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտները բուհերին միացնելու կառավարական նախագծի կապակցությամբ: 

Հուշ-ցերեկույթ՝ նվիրված պ.գ.թ. Գնել Ստեփանի Գրիգորյանի ծննդյան 75-ամյակին

Ս․ թ․ դեկտեմբերի 2-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճում կազմակերպվել էր պ.գ.թ. Գնել Ստեփանի Գրիգորյանի ծննդյան 75-ամյակին նվիրված հուշ-ցերեկույթ: