Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՅԿԱՐԱՄ

2020 թ. հուլիսի 24-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՅԿԱՐԱՄԻ «ՀՈԳԵՎՈՐ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԻԿ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (Ք․Ա․ IV - Ք․ Ծ․ V ԴԴ․)» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱԼԴԱՐՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ

2020 թ. հուլիսի 24-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ԲԱԼԴԱՐՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍԻ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԸ ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԻ ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑՈՒՄ» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինտիտուտի 2020 թվականի առաջին կիսամյակի գիտական գործունեության արդյունքների մասին հաշվետվություն

ՀՈւՆԻՍԻ 4-ԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՀՀ ԳԱԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ՝ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՏՆՕՐԵՆ Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ և ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ Կ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ, ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ Հ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ:

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ՝

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ

2.ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ:

 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինտիտուտի 2020 թվականի առաջին կիսամյակի գիտական գործունեության արդյունքների մասին հաշվետվություն

ՄԱՅԻՍԻ 26-ԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՀՀ ԳԱԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ՝ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՏՆՕՐԵՆ Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ և ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ Կ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ, ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ Հ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ:

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ՝

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ

2.ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ: