Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

Ռուսաստանի Դաշնության «Պատմություն» սկոպուս էլեկտրոնային ամսագիրը լույս է ընծայել ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանի «Պրոբլեմային խնդիրները Հայոց պատմության դպրոցական դասագրքերում» հոդվածը

Ռուսաստանի Դաշնության «Պատմություն»  սկոպուս էլեկտրոնային ամսագիրը լույս է ընծայել ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանի «Պրոբլեմային խնդիրները Հայոց պատմության դպրոցական դասագրքերում» հոդվածը, որում ներկայացվում են նաև Ադրբեջանի դպրոցական դասագրքերում Հայաստանի և Ռուսաստանի պատմության աղաղակող աղավաղումները: