Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

Պատմության ինստիտուտի տնօրենության հեռավար նիստ

Ապրիլի 10-ին տեղի ունեցավ Պատմության ինստիտուտի տնօրենության հեռավար նիստ՝ մասնակցությամբ տնօրեն Ա. Մելքոնյանի, փոխտնօրեն և Ընդհանուր պատմության բաժնի վարիչ Կ. Խաչատրյանի, գիտքարտուղար Հ. Մուրադյանի, Հին դարերի բաժնի վարիչ Գ. Վարդումյանի, Միջին դարերի՝ Ա. Շահնազարյանի, Նոր պատմության՝ Ռ. Սահակյանի, Նորագույն պատմության՝ Հ. Հարությունյանի, Հայ պարբերական մամուլի և հասարակական մտքի՝ Ա. Խառատյանի, Հայ գաղթօջախների և սփյուռքի՝ Գ. Ստեփանյանի և Հայկական հարցի ու Հայոց ցեղասպանության պատմության բաժնի վարիչ Ա. Մարուքյանի և ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի նախագահ Հ. Սուքիասյանի:

Լսեցին ինստիտուտի բաժնի վարիչների հաշվետվությունները:

Պատմության ինստիտուտի տնօրենության հեռավար նիստ

Մարտի 27-ին տեղի ունեցավ Պատմության ինստիտուտի տնօրենության հեռավար նիստ՝ մասնակցությամբ տնօրեն Ա. Մելքոնյանի, փոխտնօրեն և Ընդհանուր պատմության բաժնի վարիչ Կ. Խաչատրյանի, գիտքարտուղար Հ. Մուրադյանի, Հին դարերի բաժնի վարիչ Գ. Վարդումյանի, Միջին դարերի՝ Ա. Շահնազարյանի, Նոր պատմության՝ Ռ. Սահակյանի, Նորագույն պատմության՝ Հ. Հարությունյանի, Հայ պարբերական մամուլի և հասարակական մտքի՝ Ա. Խառատյանի, Հայ գաղթօջախների և սփյուռքի՝ Գ. Ստեփանյանի և Հայկական հարցի ու Հայոց ցեղասպանության պատմության բաժնի վարիչ Ա. Մարուքյանի և ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի նախագահ Հ. Սուքիասյանի:

Քննարկվեց արտակարդ դրության պայմաններում ինստիտուտի հետագա աշխատանքի կազմակերպումը:

Որոշվեց մինչև արտակարգ դրության ավարտը հեռավար նիստերի միջոցով կազմակերպել աշխատանքները՝ աշխատությունների քննարկում, թեմանների հաստատում և ընթացիկ այլ հարցեր: 

ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ

 

Սույն թվականի ապրիլի 9-ին տեղի ունեցավ Հայ գաղթօջախների և Սփյուռքի պատմության բաժնի հերթական հեռավար նիստը:

Օրակարգում՝

1. Պլանային թեմաների կատարման ընթացքը

2. Բաժնի աշխատակից բ.գ.թ. Արծվի Բախչինյանի և Լուկա Յոկսիմովիչ Բարբաթի համահեղինակությամբ «Հայ-սերբական պատմամշակութային կապերի պատմությունից (Վաղ միջնադարից մինչև այսօր)» գրքի հրատարակության երաշխավորման հարցը:

ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ

 

ՍՈՒՅՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 8-ԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ՝ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ (ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ) ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՐՑԵՐՈՎ: