Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

Միջազգային գիտաժողով

2019 թ. սեպտեմբերի 20-21-ին Մոսկվայում՝ տաճարական համալիրում տեղի ունեցավ Հայ Առաքելական Ս. Եկեղեցու Ռու­սաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի Հայագիտական Կենտրոնի հրավիրած «Национальная классика в мировом художественном контексте. 150-летним юбилеям Комитаса и Ованеса Туманяна посвящается» խորագրով միջազգային գի­տա­ժողովը:

ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ

Հայաստանի պատմության պետական թանգարանում կայացավ Սեդա Գալստյանի «Տաճատ Հովակիմյան. Սարդարապատի հերոսը» գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը ներկայացրեց առաջաբանի հեղինակ,  ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը։

Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն-միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյակին

Գիտաժողովում զեկուցումներով հանդես եկան նաև ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը («Հայոց լեզվի զարգացման գործընթացը. պատմաքննական ակնարկ»), բաժնի վարիչ, պ.գ.դ. Արմեն Մարուքյանը («Մեծ եղեռնի արձագանքները 1915 թ. հայալեզու և օտարալեզու մամուլի էջերում») և Երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի նախագահ, պ.գ.թ. Համո Սուքիասյանը («Հայագիտական ուսումնասիրությունների սկզբնավորումը Խորհրդային Հայաստանում»)։

«Աշխարհը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախօրեին» խորագրով գիտաժողով` նվիրված երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի 80-ամյակին:

2019 թ. սեպտեմբերի 11-ին Երևանում Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարանի երևանյան մասնաճյուղի դահլիճում կայացած «Աշխարհը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախօրեին» խորագրով գիտաժողովին` նվիրված պատերազմի սկզբի 80-ամյակին, մասնակցեցին ինստիտուտի փոխտնօրեն, պ․գ․դ․, պրոֆեսոր Կարեն Խաչատրյանը և առաջատար գիտաշխատող, պ․գ․դ․, պրոֆեսոր Վալերի Թունյանը: 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

2019 թ. սեպտեմբերի 2–6–ը Ռումինիայի Ակադեմիայի Հարավ–արևելաեվրոպական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն, դոկտոր Անդրեյ Տիմոտինի պաշտոնական հրավերով ինստիտուտի փոխտնօրեն, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Կարեն Խաչատրյանը մասնակցել է Բուխարեստում տեղի ունեցած «Հարավ–արևելաեվրոպական ուսումնասիրությունների 12–րդ միջազգային համաժողովին»:

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԼԻԱՆԱ

2019 թ. հոկտեմբերի 22-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԼԻԱՆԱՅԻ «ՏԱՅՔԸ IV Դ. - XI Դ. ՍԿԻԶԲ (պատմաաշխարհագրական քննություն)» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: