Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

Թեկնածուական ատենախոսություն, Նազարյան Գևորգ

2021 թ. ապրիլի 30-ին, ժամը 1500-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳԻ ««ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ, ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՈՒ ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԸ ՓԱՐԻԶԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՎԵՀԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇՈՒՐՋ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

Թեկնածուական ատենախոսություն, Ղազարյան Արտակ

2021 թ. ապրիլի 30-ին, ժամը 1500-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՏԱԿԻ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ 1918-1920 ԹԹ.» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: