Միջազգային գիտաժողով ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում

2021 թվականի հունիսի 1-ին ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ «Վերակազմյալ հնչակյան կուսակցության հիմնադրման 125 և Արփիար Արփիարյանի ծննդյան 170-ամյակներին նվիրված» խորագրով միջազգային գիտաժողով: