Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

2020 Թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 26-ԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՀԱՅ ԳԱՂԹՕՋԱԽՆԵՐԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏԸ

Մասնակցում  էին – Գ. Ստեփանյան, Ք. Ավագյան, Վ. Ղարախանյան, Ա. Բախչինյան, Ա. Ֆիշենկճեան, Է. Թաջիրյան, Ս. Օհանեան, Կ. Մկրտչյան, Գ. Շախկյան

Օրակարգում՝

  1. Բաժնի աշխատակիցների պլանային թեմաների կատարման ընթացքը:
  2. Ս․/թ․ սեպտեմբերի 15-ին Հայր Ղևոնդ Ալիշանի 200-ամյակին նվիրված՝ «Օտար աղբյուրները հայկական գաղթավայրերի մասին» խորագրով հեռավար միջազգային գիտաժողովի կազմակերպչական հարցերի քննարկում:
  3. Ընթացիկ հարցեր։

Միջազգային գիտաժողով

Հուլիսի 15-16-ին կայացավ «Ադրբեջանի ցեղասպանական վարքը. Պատմություն և արդիականություն (Իրավաքաղաքական գնահատականից մինչև միջազգային դատարան)» առցանց միջազգային գիտագործնական գիտաժողովը՝ նվիրված Շուշիի հայ բնակչության ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅՐ ՂԵՎՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 200-ԱՄՅԱԿԻՆ

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտը 2020 թ. սեպտեմբերի 15-ին կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ «Օտար աղբյուրները հայկական գաղթավայրերի մասին» խորագրով՝ նվիրված մեծանուն հայագետ, Մխիթարյան միաբանության անդամ Հայր Ղևոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակին:
Մինչև սույն թվականի հուլիսի 31-ը «Հայ գաղթօջախների և Սփյուռքի պատմության» բաժին ներկայացնել զեկուցման հիմնադրույթները 1 էջի սահմաններում (ներառյալ գիտական աստիճանը, կոչումը և այն հաստատությունը, որը ներկայացնում է զեկուցողը:

ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ

Հուլիսի 14-ին տեղի ունեցավ Նոր պատմության բաժնի հեռավար նիստ՝  Ռ․Սահակյանի, Ս․Սարգսյանի, Հ․ Մուրադյանի, Ա․ Հայրապետյանի, Ն․ Գինոսյանի, Հ․ Ամիրջանյանի, Մ․ Հարությունյանի, Լ․ Քոսյանի, Ն․ Ադամյանի և Մ․ Երանոսյանի մասնակցությամբ։ 
Օրակարգում՝ 
1. Հասմիկ Ամիրջանյանի «Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանի անտիպ աշխատությունները» մենագրության  քննարկումը։

2.Մարինե Հարությունյանի «Արցախում (Ղարաբաղ) գրված հայերեն ձեռագրերի ձեռագրացուցակ (1639-1822 թթ.)» վերնագրով մենագրության քննարկումը

3.Ընթացիկ հարցեր: