Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ

Հունիսի 12-ին տեղի ունեցավ Նոր պատմության բաժնի  հեռավար նիստ՝ մասնակցությամբ Ռ․ Սահակյանի, Ս․ Սարգսյանի, Գ․ Հովհաննիսյանի, Ա․ Հայրապետյանի, Մ․ Դանիելյանի, Հ․ Մուրադյանի, Ն․ ԳԻնոսյանի, Մ․ Հարությունյանի, Հ, Ամիրջանյանի, Լ․ Քոսյանի, Ն․ Ադամյանի, Մ․ Երանոսյանի, Վարդիթեր Գրիգորյանի։
Օրակարգում՝
1.Վարդիթեր Կամոյի Գրիգորյանի «Հայ առաքելական եկեղեցու Վրաստանի և Իմերեթի թեմի վարչական կառույցը (XIX դ․30-ական թ․- XX դ․ առաջին տասնամյակում)» թեմայով ատենախոսության քննարկում։
2․Մկրտիչ Դանիելյանի «Աբրահամ Դաստակյանի հասարակական-քաղաքական գործունեությունը» աշխատանքի քննարկում։
3․ Ընթացիկ հարցեր։

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՅԿԱՐԱՄ

2020 թ. հուլիսի 24-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՅԿԱՐԱՄԻ «ՀՈԳԵՎՈՐ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԻԿ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (Ք․Ա․ IV - Ք․ Ծ․ V ԴԴ․)» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱԼԴԱՐՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ

2020 թ. հուլիսի 24-ին, ժամը 1400-ին, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի կունենա ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի Հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ОՐԱԿԱՐԳ

ԲԱԼԴԱՐՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍԻ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԸ ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԻ ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑՈՒՄ» ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինտիտուտի 2020 թվականի առաջին կիսամյակի գիտական գործունեության արդյունքների մասին հաշվետվություն

ՀՈւՆԻՍԻ 4-ԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՀՀ ԳԱԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ՝ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՏՆՕՐԵՆ Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ և ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ Կ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ, ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ Հ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ:

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ՝

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ

2.ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ:

 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինտիտուտի 2020 թվականի առաջին կիսամյակի գիտական գործունեության արդյունքների մասին հաշվետվություն

ՄԱՅԻՍԻ 26-ԻՆ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՀՀ ԳԱԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՆԻՍՏ՝ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՏՆՕՐԵՆ Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ, ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ և ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ Կ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ, ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ Հ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ:

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ՝

1. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ

2.ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ: