Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

Միջազգային համաժողով. «Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացները կրթության ոլորտում. ռուսերենով գիտահրատարակչական գործունեության խնդիրներն ու հեռանկարները»

2019 թ. սեպտեմբերի 25-ին ՌԴ ԱԳՆ Միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական ինստիտուտի (МГИМО) գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, պ.գ.դ., պրոֆեսոր  Ե. Մ. Կոժոկինի պաշտոնական հրավերով ինստիտուտի փոխտնօրեն, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Կարեն Խաչատրյանը մասնակցել է Մոսկվայում տեղի ունեցած «Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացները կրթության ոլորտում. ռուսերենով գիտահրատարակչական գործունեության խնդիրներն ու հեռանկարները» թեմայով միջազգային համաժողովին:

Մեկնարկեց Երկրորդ աշխարհամարտի սկսման 80-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովը

Հոկտեմբերի 1-ին Ռուսաստանի Գիտությունների ակադեմիայում մեկնարկեց Երկրորդ աշխարհամարտի սկսման 80-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովը 23 երկրների պատմաբանների մասնակցությամբ։

  

Միջազգային գիտաժողով. «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր»

2019 թ. սեպտեմբերի 27-29-ը Գյումրու մարզամշակութային կենտրոնում տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի կազմակերպած «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» 10-րդ միջազգային գիտաժողովը: Գիտաժողովում ներկայացված շուրջ 150 զեկուցումները նվիրված էին Հայաստանի պատմությանը, հնագիտությանը, ազգաբանությանը, բանագիտությանը, բանասիրությանը, հայ մշակույթի հարցերին:

Միջազգային գիտաժողով

2019 թ. սեպտեմբերի 20-21-ին Մոսկվայում՝ տաճարական համալիրում տեղի ունեցավ Հայ Առաքելական Ս. Եկեղեցու Ռու­սաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի Հայագիտական Կենտրոնի հրավիրած «Национальная классика в мировом художественном контексте. 150-летним юбилеям Комитаса и Ованеса Туманяна посвящается» խորագրով միջազգային գի­տա­ժողովը:

ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ

Հայաստանի պատմության պետական թանգարանում կայացավ Սեդա Գալստյանի «Տաճատ Հովակիմյան. Սարդարապատի հերոսը» գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը ներկայացրեց առաջաբանի հեղինակ,  ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը։

Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն-միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյակին

Գիտաժողովում զեկուցումներով հանդես եկան նաև ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը («Հայոց լեզվի զարգացման գործընթացը. պատմաքննական ակնարկ»), բաժնի վարիչ, պ.գ.դ. Արմեն Մարուքյանը («Մեծ եղեռնի արձագանքները 1915 թ. հայալեզու և օտարալեզու մամուլի էջերում») և Երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի նախագահ, պ.գ.թ. Համո Սուքիասյանը («Հայագիտական ուսումնասիրությունների սկզբնավորումը Խորհրդային Հայաստանում»)։