Նորություններ - Հայտարարություններ - Թարմացումներ

Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն` Հովհաննես Զատիկյան «Կարինի նահանգը XIX դարի երկրորդ կեսին»

2018 թ. Մարտի 9-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն` Արմեն Մարուքյան «Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման պատմական և իրավական հիմքերը»

2018 թ. փետրվարի 13-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ

Արմեն Մարուքյանի «Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման պատմական և իրավական հիմքերը» դոկտորական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`  պ.գ.դ. Մինասյան Է․Գ․
                                                    պ.գ.դ․Մարության Հ․Տ․
                                                    ի․գ․դ․ Վաղարշյան Ա․Գ․

 

Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ

Բեռնել սեղմագիրը

Տարեվերջյան այցելություն Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակ

2017 թ. դեկտեմբերի 16-17-ին ՀՀ Պաշտպանության նախարարության առնընթեր հասարակական խորհուրդը (նախագահ, նախարարի խորհրդական Գեղամ Հարությունյան) կազմա­կերպեց տարեվերջյան այցելությունը ԱՀ Պաշտպանության բանակի զորամասեր: Դեկտեմբերի 17-ի առավոտյան  ՊԲ-ի շտաբից դասախոսները մեկնեցին տարբեր զորա­մասեր, գրեթե բոլոր ուղղություններով:

Տեղի ունեցան Պատմության ինստիտուտի բաժինների տարեվերջյան նիստերը

Բաժինների աշխատակիցները հաշվետվություններ ներկայացրին տնօրենությանը 2017թ. ընթացքում  իրենց թեմատիկ պլանների ուղությամբ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ։

Տեղի ունեցավ Պատմության ինստիտուտի տարեկան ամփոփիչ ժողովը

Դեկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ Պատմության ինստիտուտի տարեկան ամփոփիչ ժողովը: Ինստիտուտի տնօրեն Ա. Մելքոնյանը ներկայացրեց 2017 թ. գիտական և գիտակազմակերպչական գործունեությունը:

Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն` Լիանա Մամյան «Հայկական լոբբիստական կազմակերպությունների գործունեությունը ԱՄՆ-ում 1965-2015 թթ.»

2017 թ. դեկտեմբերի 22-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ

Լիանա Մամյանի «Հայկական լոբբիստական կազմակերպությունների գործունեությունը ԱՄՆ-ում 1965-2015 թթ.» թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`  պ.գ.դ. Պողոսյան Է․Վ․
                                                    պ.գ.թ․Մելիքյան Ս․Հ․

 

Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հովհ․ Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Բեռնել սեղմագիրը